Via en henvendelse fra Lars Jensen, Cube Marketing, der i forvejen havde god kontakt til ledelsen i den danske del af de kommende fusionspartnere – den danske møbeltransportører  GM-itm fra Horsens og deres svenske samarbejdspartner
LBC Sweden – fik han og jeg sammen overbevist den nye ledelse om, at opgaven lige

så godt kunne løses og håndteres herfra, som af et af de reklamebureauer der på det tidspunkt allerede var blevet udset og prækvalificeret af det nye selskabs bestyrelse – her iblandt et designbureau fra Stockholm.

 

Efter vores fælles oplæg og fremlæggelse af budget og handlingsplan for opgaven – der havde en forholdsvis stram deadline ( en god måneds tid ) – kom opgaven i hus. Jeg skulle helt konkret løse de grafiske og kommunikative / skriftlige udfordringer ved fusionen, og udarbejde en samlet Corporate Identity til den nye virksomhed.Her eks. på de indledende- og det endelige logoforslag – flere af de øvrige markedsførings-elementer: forslag til messestand, beklædning osv. >

Tilbage til forsiden