Et åbenhjertigt og ligefremt briefingmøde er altid gavnligt – og i 8 ud af 10 tilfælde – direkte retningsgivende for det efterfølgende resultat. Vi fik derfor vendt, drejet og belyst Klimakuben alle 360° rundt:

Som konstruktion med indretning og teknisk set-up. Selve indsalget diskuteret: Hvordan påvirkes lærerne?. Byggetiden og skolernes muligheder for at skaffe kapital og finansiering bl.a. hos forskellige vækstfonde blev debateret og belyst; lærernes rolle som Klimakube-undervisere og som “drivere” ved en evt. ansøgning og projektering; hvordan ville markedsføringen bedst kunne hjælpe dem? – osv.

Jeg fik skitseret og noteret – andet hang fast af sig selv – af ren og skær lidenskab for opgaven. De efterfølgende dage blev alt, hvad der var hældt i tragten sorteret, filtreret og raffineret. Resultatet – brevlinie, logo og brochure ses her.

De overbevisende renderinger har Lars Hamborg fra VIVA Arkitekter stået for.

OBS: Personligt havde jeg anbefalet et andet logo-forslag end det valgte. Det havde jeg ikke held med! Smag kan som bekendt godt diskuteres – men er ikke en absolut størrelse. Samtidig er det reelt nok, at kunden får det, kunden helst vil have. Det er ok med mig, når valgkriteriet er begrænset til netop “smag”, og iøvrigt ikke går ud over kommunikationen til og med målgruppen. Og så er det jo kunden selv, der skal bære sin nye identitet videre ud i verden. Men forsøge at argumentere for “den rigtigere løsning”, når jeg synes den foreligger……det gør jeg altså.

Opgaven indebar:
Research om naturfagsundervisning / problematik / børn og unge-appeal. Logoskitser, udvælgelse af div. illustrationer, tekster, anskaffelse af div. købefotos, billedbehandling / retouche. Forslag og varianter på logo / logotypes. Brochurelayout, præsentation, forædling.
Div. korrekturgange og tryk.

Tilbage til forsiden