Hensigten med Energi Horsens’ initiativ var, at få fastlagt en strategi og definere nye indsatsområder indenfor energi, informations og kommunikationserhvervene. Områder med store, innovative muligheder, – med mulighed for finansiel støtte fra netop……Energi Horsens!

På baggrund af den omtalte Erhvervs- og Kompetenceanalyse’s foreløbige svar og indikationer, havde jeg forinden redigeret og layoutet en midlertidig sammenfatning af resultaterne. Denne PIXI-bog blev herefter uddelt til deltagerne i erhvervskonferencen, hvor 3 workshops også var en del af programmet.En uges tid senere fik jeg ved en “general-briefing” overdraget den komplette erhvervsanalyse og de mange in- og output fra konferencen og de 3 workshops:
En overvældende mængde håndskrevne flip-over-ark, print af div. rapporter, småbjerge af post-it sedler (!) og en lang række mails; Power Point og Mind-map-dokumenter.Opgaven var helt konkret, at få styr på hele materialet, og sørge for at den færdige rapport fik samlet “det hele op” – fik dokumenteret hele forløbet – og ikke mindst fik konkluderet på strategier og fremtidige indsatsområder.

Jeg havde løst en lignende “overbliks–skrive–layoute–opgave” for Energi Horsens et år forinden, så jeg var bekendt med projektets omfang. Og forventningerne. En af den slags opgaver, hvor man skal holde tungen lige i munden…..gerne med et skævt smil.


Opgaven indebar:

Div. layout og tekst til invitationer, en 12 s. sammenfatning og 32 s. rapport.
Redigering af div. tekstinput, skrive nye konsistente tekster og headlines. Layout, grafik; gennemsyn og udvælgelse af  fotos. Billedretouchering og rentegning, korrekturgange og levering af div. tryk.

Tilbage til forsiden