Marts-nummeret fra dette forår er den 6. udgave jeg har lavet, siden jeg blev bedt om at give bladet og indholdet en redaktionel og visuel opdatering. Typografi, stil og tone er ændret, og opgaven består i det væsentlige i at skabe en afvekslende rytmik og layoutmæssig variation på opslagene.

 

 

 

 

 

Teksterne, der typisk er pressemeddelelser fra de forskellige producenter, er som ofte skrevet til og målrettet VVS-forhandlere. Opgaven indebærer derfor, at jeg må redigere og vinkle indholdet efter, at målgruppen er “Hr. og fru Larsen”. Dig og mig!
Det har fra starten været et krav, at de godt 25 VVS fagfolk der står bag VVS Styrken, alle skal være synligt repræsenterede på opslagene –  side om side med artikler om jordvarme, præsentation af nye berøringsfrie vandhaner etc. Midteropslaget har siden fornyelsen været dedikeret temaet “TIPS & tilbehør”.
Opgaven indebar:
Disponering og disponering, layout, rentegning, gennemsyn / udvælgelse af div. egnede fotos, billedbehandling, redigering af tekster, skrive headlines og supplerende tekster. Div. korrekturgange, upload af pdf’ere til trykkeri, e-print-godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden